Bezoek Harsta State

V.A. €2,00 PP

Bezoek Harsta State

De regio Noordoost-Friesland kent een aantal staten en stinzen. De omgeving was geliefd bij rijke families. In Hegebeintum vinden wij de oude Harsta State. De oudste bewijzen van het bestaan van Harsta State stammen uit 1511, toen een 'Rummert oppe Harst up Hersma State' genoemd werd in het register van aanbreng van Hegebeintum. De state kreeg zijn huidige vorm omstreeks 1843. Harsta State werd bewoond door onder meer de geslachten Van Coehoorn, Van Nijsten en De Schepper. De herenbank, de rouwborden en de grafkelder van de bewoners van de state zijn te vinden in de 12e-eeuwse kerk van Hegebeintum. De landschapstuin werd waarschijnlijk aangelegd rond 1832 door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard, alhoewel hard bewijs hiervoor ontbreekt. De tuin staat bekend om de stinzenflora. Zo bloeien hier o.a. de blauwe bosanemoon, krokussen en het zeldzame Haarlems klokkenspel. Zowel het huis, de tuin en de pijlers van het fraaie toegangshek zijn erkend als Rijksmonument. Harsta State is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en zondag van 13:00 tot 17:00 uur. De toegang wordt geregeld via het Bezoekerscentrum Hegebeintum.  

Deze activiteit boeken