Benieuwd naar het Water in Nationaal Park De Alde Feanen ?

De Alde Feanen is een natuurgebied dat is gesmeed door mens en natuur.
Scandinavische gletsjers zetten in de laatste ijstijd een laag keileem af. Later
bleven rivier- en regenwater daarop staan. Op de ondergelopen graslanden
ontstonden zo dikke lagen veen. Met 4000 hectare is dit waterrijke gebied
tegenwoordig het grootste aaneengesloten natuurgebied op het vasteland
van Friesland.

Deze route begint bij het Skûtsjemuseum in Earnewâld (De Stripe 12). Vanaf daar nemen wij je mee langs de belangrijkste punten die een mooi en interessant verhaal vertellen.

De route

Start route

De Stripe 12
9264 TW Earnewâld

1

Skûtsjemuseum

In het Skûtsjemuseum in Earnewâld kun je zien en beleven hoe de skûtsjeschippers leefden en werkten op de skûtsjes. Een skûtsje is een Fries zeilschip, ook wel bekend als tjalk, gebouwd voor de transport van vracht. Naast het Skûtsjemuseum ligt een replica van het in 1861 gebouwde skûtsje Aebelina.

2

Nationaal Park De Alde Feanen

Nationaal park De Âlde Feanen is een laagveenmoeras, met vele meertjes, rietlanden, en moerasbossen. Het gebied is ontstaan door grootschalige turfwinning van de 16e tot de 19e eeuw. In het natuurgebied broeden meer dan 100 soorten vogels, en komen meer dan 500 verschillende planten voor. Tegenwoordig is het natuurgebied ook zeer populair bij waterrecreanten.

3

Rietsnijden en "it Kokelhûs"

Museum it Kokelhûs is gevestigd in een monumentale boerderij uit de 18e eeuw. Het museum geeft je een kijkje in het leven van bewoners Jan en Sjut. De bewoners hadden hier een kruidenierswinkeltje, en Jan was een rietsnijder. Sjut schreef in haar testament dat het Kokelhûs als museum moest blijven bestaan.

4

"Big five" van de Alde Feanen

Probeer de bijzondere dieren van De Âlde Feanen te spotten in het natuurgebied tijdens deze route. De ‘Big 5’ bestaat uit de volgende dieren: 1) Zeearend. Zeearenden zijn de grootste roofvogels van Nederland, en hebben een vleugelspanwijdte tot 2.40 meter. 2) Ree. Reeën zijn de grootste zoogdieren van De Âlde Feanen, er leven zo’n 200 in het natuurgebied. 3) Roerdomp. De roerdomp is vaak moeilijk te zien. Als de roerdomp zich bedreigd voelt gaat de vogel in de ‘paalhouding’ staan. Hierbij imiteert de roerdomp een pol riet. 4) Aalschover. Aalschovers kunnen tot 30 meter diep duiken. Na een duik in het water moeten eerst de veren drogen voordat ze weer kunnen vliegen. 5) Ooievaar. De ooievaar heeft een vleugelspanwijdte tot 2.20 meter.

5

Neergestorte Lancaster

Op een septembernacht in 1942, stegen 251 bommenwerpers op vanaf Syerston in Engeland. Één van deze bommenwerpers, de Lancaster R5682, werd neergeschoten boven de Waddeneilanden, en stortte in de Âlde Feanen neer. Vier van de zeven bemanningsleden overleefden het ongeluk door een parachutesprong. Het laatste lichaam werd in 2017 gevonden tijdens de berging van het vliegtuig.

6

Kluizenaars Sytze en Maaike

Sytze en Maaike nemen in 1903 hun intrek in een klein huisje te midden van de Âlde Feanen, op een eilandje bij het Holstmeer. Ze leven een kluizenaarsleven, samen met hun kippen, geiten, en de natuur rondom het huis. Schrijver en Dominee Stoppelaar kwam regelmatig langs om hun leven vast te leggen.

7

Moerasgebied It Wikelslân

It Wikelslân is een moeras in De Âlde Feanen. In het natuurgebied staat een vogelkijkhut en een uitkijktoren, welke je goed uitzicht bieden op het leefgebied van allerlei bijzondere dieren die elders niet meer voorkomen.

8

Vogelgebied Jan Durkspolder

De Jan Durkspolder is een ondiep moerasland en vogelgebied in De Âlde Feanen. Er leven vooral pleisterende en foeragerende vogels, zoals ooievaars, lepelaars, en reigers. Ook allerlei ganzen- en eendensoorten bezoeken vaak dit gebied. Je kunt ze spotten vanuit de vogelkijkhutten.

9

Beeldengroep "Marathonriders"

Op het meertje ‘It Wiid’, drijft een kunstwerk van 3 cortenstalen schaatsers, gemaakt door kunstenaar Hans Jouta. De afgebeelde schaatsers hebben allen een keer de schaatsmarathon ‘De 100km van Eernewoude’ gewonnen. Het beeld is geplaatst ter ere van het honderdjarig bestaan van de plaatselijke schaatsclub.

Einde route

De Stripe 12
9264 TW Earnewâld