Benieuwd naar het Wad van Werelderfgoed Waddenzee ?

De Waddenzee is sinds 2009 Unesco Werelderfgoed. Een grensover-
schrijdend gebied langs de kusten van Nederland, Duitsland en
Denemarken, boordevol ongerepte natuur. Het bijzondere landschap van
slikken, kwelders, duinen, geulen en zandplaten creëert dit unieke wadden
gebied.

Deze route begint bij museum ‘t Fiskershúske in Moddergat (Fiskerspaad 4). Vanaf daar nemen wij je mee langs de belangrijkste punten die een mooi en interessant verhaal vertellen.

De route

Start route

Moddergat
Friesland Nederland

1

Museum 't Fiskershuske

De huisjes van Museum ’t Fiskershúske geven je een inkijk in het leven van families aan de waddenzeekust omstreeks 1850. De mannen waren voornamelijk vissers, en de vrouwen waren huisvrouw en pierenstekers op het wad. De huisjes zijn nu ingericht alsof er één familie woonde, maar meestal leefden er twee gezinnen in één huisje.

2

Scheepsramp Wierum / Peasens Moddergat

In 1883 verloor bijna de gehele mannelijke bevolking van Paesens-Moddergat het leven op zee. Nog altijd zijn van deze scheepsramp wrakken zoek. 17 van de 22 boten is vergaan tijdens een grote storm in maart 1883. Van alle opvarenden overleefde slechts één persoon de ramp. In de dorpsgemeenschap bleven veel wezen en weduwes achter.

3

Kunstwerk "Wachten op hoog water"

Op de zeedijk bij Holwerd staat een kunstwerk van kunstenaar Jan Ketelaar. Het kunstwerk bestaat uit twee, van metaal gelaste, beelden van vijf meter hoog, en stellen een dunne en een dikke vrouw voor. De beelden kijken uit over de Waddenzee. Het idee achter het kunstwerk is de zoektocht naar ‘balans en uitwisseling’.

4

De "Terp fan de Takomst"

De ‘Terp fan de Takomst’ is een buitendijks gebouwde terp nabij het dorpje Blija. Vroeger leefden de inwoners met de zee. Zo visten ze op het wad, en bewerkten de boeren het buitendijks land. Door de verhoging van de zeedijk en de herbestemming tot natuurgebied verloor Blija haar band met de zee. De Terp fan de Takomst is een nieuwe buitendijkse belevingsplek voor de inwoners van het dorp.

5

Terp Hegebeintum

Het kleine dorpje Hegebeintum is gebouwd op de hoogste terp ter wereld. De top van de terp ligt op 8,80 meter boven NAP. De terp is bewoond sinds 600 voor Christus. Na de bouw van de eerste zeedijken in de 19e eeuw werden veel terpen (gedeeltelijk) afgegraven voor vruchtbare landbouwgrond, zo ook de terp van Hegebeintum.

6

UNESCO werelderfgoed Waddenzee

De Waddenzee is vanwege de wereldwijd unieke geologische en ecologische eigenschap toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is het grootste getijdengebied ter wereld, en strekt van Esbjerg in Denemarken, tot aan Den Helder in Nederland. De zee is ondiep en de zeebodem is relatief vlak, wat de natuur zeer dynamisch maakt.

7

Tibetaans boeddhistische tempel

Een Tibetaans-Boeddhistische stoepa kleurt de omgeving bij Hantum. De ‘Karma Deleg Chö Phel Ling’-tempel staat op een uiterst rustige plek tussen de landerijen van Noord Friesland. De stoepa werd gesticht door een Tibetaans geestelijke in 1986. Het was het eerste Boeddhistisch klooster van Nederland.

8

Het wad en de kwelders

De kwelders aan de waddenkust zijn ontstaan door voortdurende sedimentatie door eb en vloed. Bij hoogwater komen deze kwelders onder water te staan, en vallen vervolgens bij eb weer droog. Kwelders kunnen door grote golfslag door stormen weer wegspoelen. Het landschap veranderd voortdurend.

9

Theaterkerk Nes

De Theaterkerk is in 1926 gebouwd, als gereformeerde kerk. Het gebouw heeft de vorm van een Grieks kruis. In 2018 kreeg de kerk de herbestemming tot theater. Het gebouw biedt mogelijkheden voor kleine concerten en voorstellingen, bruiloften, bijeenkomsten, en culturele evenementen.

Einde route

Moddergat
Friesland Nederland