TV-Kwaliteit filmmateriaal over de Noardlike Fryske Wâlden

Op deze pagina staan beelden die vrij te gebruiken zijn op de eigen website en sociale media kanalen. De beelden gaan over de staten en stinzen, het coulissenlandschap, Park Vijversburg en de Schierstins. De voice-over is van Elske DeWall.

Het overnemen van dit materiaal kan eenvoudig door de link van YouTube te kopiëren.

 

Staten en Stinzen

De staten en stinzen zijn een symbool van de rijkdom. Bekend zijn de Staniastate en De Klinze.

Coulissenlandschap

Het coulissenlandschap is uniek en kenmerkend voor de Wouden. De houtwallen en singels werden oorspronkelijk aangelegd om het vee te keren.

Park Vijversburg

Het park wordt ook wel Bos van Ypey genoemd. Naast het oorspronkelijk bos bestaat het park uit het deel Ooievaarsnest, Dwaalster en Frijloan.

De Schierstins

De Schierstins is gebouwd omstreeks 1300 staat in het dorp Feanwâlden. Het is in eigendom geweest van de Monniken van het Klooster Claercamp uit Rinsumageest.